Hakkımda

1950 İzmir doğumluyum. Orta öğrenimimi İstanbul St. Joseph, lise eğitimimi İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Yüksek Okulu’ndan, 1977 yılında mezun oldum. 43 yıllık eczacıyım. 2003 – 2006 yıllarında, kanser tedavisinde çok önemli çalışmaları bulunan Dr. İlhami Güneral’in ilaç danışmanlığını yürüttüm. Kendisinin vefatından sonra, sözkonusu tedavi yönteminin yokolmaması için gayretlerimi sürdürüyorum.

Sn. İlhami Güneral’in deyimiyle,”Ödemişli bir doktor nasıl olur da bizim bilgilerimize ters düşer,nasıl böyle şeyler söyler?” diye onu zamanında küçümseyenler şimdi de, ”Nasıl olur da bir eczacı haddini aşar, bu işler ona mı kalmış.” diyebilirler. Üstelik haklı da olurlar. Onun için hemen şunu belirtmem gerekecek: Dr.Güneral’in vefatından bu yana en iyi tahminle yüzlerce Türk kanser hastası hayatını kaybetti. Hala, bağışıklık sistemi hastalığı kanser,bağışıklık sistemini çökertip metastazlara ve nüks(tekrar)lere neden olan sistemlerle tedavi edilmeye çalışılıyor. Kimse çıkıp da “ bir de,bunca yıldır birçok ülkede uygulanan bu tedavi ve korunma yöntemlerini deneyelim.” demiyor. Diğer birçok ülkede olduğu gibi enstitüler, klinikler açarak Türk kanser hastalarının (en azından kemoterapi ve radyoterapiyi reddedenler)yararına sunmuyor. Bu ekolün Dr.İlhami Güneral’den sonra yok olmasına adeta seyirci kalınıyor.

O zaman, sağlığında onun “İlaç danışmanlığını” yapma onurunu taşıyan bir Eczacı olarak daha fazla kayıtsız kalmamın onun aziz hatırasına ve kanser hastalarına saygısızlık yapmam demek olduğu bilinciyle davranmak gereğini duydum. Altmışbeş yıllık eczacılık geleneğine mensup bir eczacı olarak, tüm diğer meslekdaşlarım gibi, benim de etik (deontolojik) bir ayıp yapmam söz konusu değildir. Ancak çok iyi bilindiği üzere sağlık sektörü mensupları arasında, özellikle ülkemizde, çok iç içe bir ilişki vardır ve insanlar birbirlerinin işine sıkça karışıyormuş görüntüsü verirler. Hemen vurgulamam gerekir ki teşhis ve tedavi hekimin; ilaç, dozu , biyoyararlılığı v.b eczacının sorumluluk alanına girer. Onun için, konumun dışında kalan bölümleri merhum Dr.İlhami GÜNERAL den alıntı yaparak nakledeceğim.